-50%
 Balo Move 3.0

Balo Move 3.0

1,400,000₫ 2,800,000₫

-50%
 Túi đeo chéo Citysafe CX

Túi đeo chéo Citysafe CX

1,150,000₫ 2,300,000₫

-50%
 Túi đeo cổ Coversafe X75
-50%
 Dù xếp Victorinox
-50%
 Túi xách Karissa 2.0

Túi xách Karissa 2.0

1,600,000₫ 3,200,000₫

-50%
 Balo Karissa 2.0 S

Balo Karissa 2.0 S

1,550,000₫ 3,100,000₫

-50%
 Khóa cáp TSA Prosafe 800
-50%
 Túi máy ảnh Camsafe V5

Túi máy ảnh Camsafe V5

1,250,000₫ 2,500,000₫

-67%
 Vali kéo Zakk

Vali kéo Zakk

799,000₫ 2,400,000₫

-50%
 Vali kéo Kirby

Vali kéo Kirby

1,800,000₫ 3,600,000₫

-50%
 Vali kéo Linex

Vali kéo Linex

1,600,000₫ 3,200,000₫

-50%
 Vali kéo Sunside

Vali kéo Sunside

2,000,000₫ 4,000,000₫

-50%
 Vali kéo Oregon

Vali kéo Oregon

1,700,000₫ 3,400,000₫

-50%
 Vali kéo Ellen

Vali kéo Ellen

1,450,000₫ 2,900,000₫

-50%
 Vali kéo Technum

Vali kéo Technum

2,150,000₫ 4,300,000₫

-50%
 Vali kéo Velton

Vali kéo Velton

1,900,000₫ 3,800,000₫

-50%
 Vali kéo Curio Gold
-50%
 Vali kéo Limo

Vali kéo Limo

1,900,000₫ 3,800,000₫

-50%
 Balo laptop 15.6

Balo laptop 15.6" Legere

1,600,000₫ 3,200,000₫

-50%
 Balo laptop 15.6

Balo laptop 15.6" Ciel

1,450,000₫ 2,900,000₫

-50%
 Balo laptop 14.1
-50%
 Balo trẻ em Mix & Patch

Balo trẻ em Mix & Patch

1,850,000₫ 3,700,000₫

-50%
 Balo Alizee IV 1
-50%
 Balo Stylesafe

Balo Stylesafe

1,400,000₫ 2,800,000₫

-50%
 Balo mini Citysafe CX

Balo mini Citysafe CX

1,650,000₫ 3,300,000₫

-50%
 Balo Move 3.0

Balo Move 3.0

1,400,000₫ 2,800,000₫

-50%
 Balo Karissa 2.0 3pkt 1 bucket
-50%
 Balo Alizee IV 3